full
border
#666666
http://egeriaconsultancy.com/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://egeriaconsultancy.com/
#3691ad
style3
EGERIA CONSULTANCY
0 532 296 28 67
1743/1 Sok No:8 D:3 Karşıyaka-İZMİR

BAŞARILI LİDERLİK

Eğitimin Amacı:

Eğitimi alan kişilerin “liderlik becerilerini” geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmalar için uygun bir “bilimsel zemin” oluşturmaktır. Günümüzde rekabetin ve müşteri memnuniyeti kavramlarının ön plana çıktığı bir ortamda işletmeleri ve çalışanları yöneten “yöneticilerin” farkındalıklarını geliştirmeleri, ve kendilerini zamanın kendilerinden beklenen yetkinlik ve yetenekler ile donatmaları zorunluluk haline gelmiştir.

Eğitim sırasında yöneticilerin ihtiyacı olan “farklı bakış açılarına” sahip olmalarını sağlayacak çeşitli argümanlar kendilerine sunulacaktır. “Lider doğulur mu, Lider olunur mu?” sorusunun yanıtını bu eğitim aracılığı ile görmek mümkün olabilecektir.

 

Eğitim Sırasında Dikkate Alınacak Konu Başlıkları:

-İletişim ve iletişim sorunlarının, işletme içindeki önemi ve sorunlarla başetme yöntemleri

-Bir liderin “değişimi yönetme” becerisini güçlendirmesine yardımcı olacak ip uçları

-Yönetim literatüründeki yeni “kavramların” işletme içindeki yeri ve liderin bunu kullanma becerisinin işletmeye katkıları

 

“En İyi” Liderliğe Aday Olmak

 

1.Bölüm: SORUN ÇÖZMEK BİZİM İŞİMİZ

1.Örgütsel sorunlar ve sorunların tanımı

-Doğru personel alma, yerleştirme ve işte tutma becerisi

-Kişisel ihtiyaçlar ile işletmenin taleplerinin bütünleşmesi sağlanabilir mi?

-Bölümler arasında bütünleşmeyi sağlamak mümkün olabilir mi?

2.Çatışma ve İletişim

-İşletmelerde çatışmalar kaçınılmazdır

-Örgütsel çatışma türleri nelerdir?

-Örgütlerde çatışma nedenleri ve ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

3.Örgütlerde İnsan İlişkileri

-Yöneticilerin turum ve davranışları

-Astlarını nasıl motive etmeliler, astlar ne istiyor?

-Örgütlerde üstlerle ilişkiler nasıl olmalı?

-Örgütsel kurallara uyma ve bağlanmayı sağlatma yöntemleri nelerdir?

2.Bölüm: DEĞİŞİMİ YÖNETMEK

-Örgüt kültürü neden değişimde önemli?

-Bir örgütü yaşatmak ve sağlam temeller içinde sürdürmenin formülleri var mıdır?

-Çalışanlar kültürü nasıl öğrenirler? Dünyada başarılı örgüt kültürünü yaşayan ve yaşatan işletmeler var mı?

-Değişime direncin kaynakları belli midir?

-Değişimle mücadele etmek istiyorum. Mümkün mü?

-Örgütsel değişimi yönetme yaklaşımları nelerdir? Kurt Lewin mi yoksa John Kotter Bakış Açısı değişimde daha etkin?

-Örgüt geliştirme nedir, ve nasıl geliştirilebilir?

-Değişime liderlik yapmak mümkün mü? Değişimin Liderliği mi, Yönetimi mi?

-Değişim yönetiminde, örgüt kültürü önemli mi?

-Değişimin önündeki engelleri kaldırmak mümkün mü?

-Dirençle mücadele yapılabilir mi?

-Değişimde etkili olan liderlik türleri

-“Liderin Takım Çantası”nda neler olmalıdır?

-Liderin kütüphanesi

-Kon-Toki: Pasifik Okyanusta Heyecanlı Bir Sal Yolculuğu

Başarılı Orkestra Şefi Olmak istiyorum

3.Bölüm: Aristo, İnci Holding’i Yönetseydi ?

Bir liderin bilmesi gereken olmazsa olmaz teoriler

-Değişim mühendisliği

-Güçlendirme

-Öğrenen organizasyon olmak

-Örgütsel adalet

-Örgütsel vatandaşlık

-Örgütsel yalnızlık

-Örgütsel yabancılaşma

-Örgütsel tükenmişlik

-Örgütsel sessizlik

-Örgütsel sinizm

İç girişimcilik bir işletmede neden önemli, çalışanın iç girişimcilik özelliklerini geliştirmek mümkün mü?

Ben, hangi kuşaktayım? X,Y,Z Kuşak arasında ne gibi farklılıklar var? Y kuşağı iş yerinde ne istiyor?

4.Bölüm: LİDER (₫)YARATMAK  

-Neden bazı insanlar başarılı, bazıları başarısızdır?

-Kendini bir ustaya dönüştürmek ister misin?

-Başarının arkasında neler yatar?

-Kurumsal performansa giden yolun nerede olduğunu biliyor musunuz?

-İnsanlar neden yalan söylerler?

-Davranışlarımızın arkadaşında yatan gerçekleri biliyor muyuz?

-“Makyavelist” oldum !

-Değişimin ne zaman gerekli olduğunu anlamak

-İşe, Bir Samuray Alıyorsanız, Kılıcına El Koymayın !

-Duygusal Zekanın İş hayatındaki Gücü

-Liderin “Potansiyeli” konusuna nasıl yaklaşmalıyız?

-Beşinci Düzey Liderlik ve Mükemmel Şirket Olmanın formülleri

Eğitimin Süresi: 3 gün

default
Yükleniyor...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
on